"Allt som växer har sin begränsning
men en tanke kan ta oss hur långt som helst"

Kerstin Lindh Furås

Varmt välkommen!

Hoppas att något på min hemsida ska väcka ditt intresse!

Jag tror att vi alla, i den värld vi lever, kan behöva en stund av stillhet och eftertanke. Vi kan behöva landa i vårt eget liv och vårt eget "nu". Vi kan behöva stanna upp och reflektera över livet, skapelsen, evigheten och våra sätt att vara och tänka - och att komma till nån sorts kärna i det förunderliga med att vara människa. 

Min önskan är att mina texter, tankeböcker och naturbilder ska kunna förmedla något av detta.   

"Stanna till en stund" med hjälp av...