Från Norra Vätterns Bild & Form Konstnärers Konstrunda 2018. (Jag gick med i föreningen 2006)

Något om mig

Den övre bilden visar den sida av mig som tycker om att rita och måla. En annan sida är den som tycker om att fundera, reflektera och skriva texter - ofta med utgångspunkt från min kristna tro.
   Den nedre bilden visar mitt fotograferande jag. Men jag begriper mig inte på kamerainställningar och slutartider - jag bara trycker! Så om bilden blir bra är det objektets förtjänst och inte min. (Bilderna på denna sida har maken tagit. Övriga bilder är mina egna.)

Jag är inte uppvuxen i ett kristet hem men blev omtumlande frälst i början av 1983. Då var jag en ensamstående förälder på nära 30 år och nu är jag pensionär och bor på en liten gård i Viby socken i Närke, tillsammans med min "gubbe".

Tanken på en hemsida har vuxit fram bit för bit. Att på något sätt samla det material jag har och kunna vara till välsignelse för en medmänniska.  
   Jag önskar att hemsidan ska bli en rofylld plats där de som hittar hit kan "Stanna till en stund" och finna något att bära med sig av vidare i livet!

Att se bilder på sig själv ger ytterst sällan samma känsla som det jag ser genom kameraögat.

Genom bilderna vill jag visa på både skönhet och mångfald - och att en blomma; en fågel; ett däggdjur; ett träd .... inte bara ser ut på ett sätt. Jag vill väcka eller förstärka tanken, att det är omöjligt att allt är en slump ...! Det finns en tanke bakom, eftersom allting hänger ihop.
   Om slump och utveckling skett under miljoner år skulle det liv som är beroende av annat liv - inte överlevt den väntan! :-)

För mig har det varit betydelsefullt att både lära känna Gud genom sitt ord - men också genom skapelsen. Det gör Gudsbilden rikare och större - även om jag inser att jag aldrig fullt ut kan greppa allt vad Gud är!

I kärlek och tacksamhet
Kerstin Lindh Furås