Att se det lilla

Naturens mångfald gör mig stum av beundran och mossor, svamp och lav är inga undantag. Oavsett om det är litet och lätt missas eller om det täcker stora områden, så är det en fröjd att titta nära. 
Så som det är med det mesta - så får man ut mer desto mer man tar reda på och lär sig.
   Naturbilder kan vara vackra och (som nämnts flera gånger) visa på både skönhet och mångfald. Men om man söker en djupare kunskap, så öppnar sig ytterligare dimensioner av hur genomtänkt naturen är och hur allting, på ena eller andra sättet, hänger ihop. Hur allting har sitt syfte och specifika funktioner.
   Lavar, till exempel, är luftens kvalitetsmätare!  

Att se det underliga

Överallt i naturen finns sådant som man inte trodde fanns - innan man såg det ... Här nedan är ett exempel från Fjällbotaniska Trädgården i Hemavan.

En spännande värld!

Bakom vårt hus finns en gammal stenmur. Så man behöver inte alltid ta sig långt bort, för att möta en "annan värld".