Vatten

Vad vore vi och allt liv på jorden, utan vatten?
Ingenting! 
   

Vatten är viktigt på så många olika områden och skulle man sätta sig och fundera på allt man kan komma på - så skulle man få sitta länge ...
   Jag har valt att framförallt låta bilderna tala - och inte så mycket av filosoferandet. Och de berättar genom att vara i stillhet; i rörelse; fruset eller glittrande. 


 

i stillhet ...

... eller i rörelse ... 

Vatten i rörelse 

... kan få en att tänka på älv, fors och vattenfall - och stora vågor som både kan skrämma och imponera.
   Men ibland är det bara en liten krusning efter en fågel som gör att vattnet rör sig och skapar nya mönster. 

   Ibland breder det ut sig där det inte ska vara eller förstör det som hamnar i dess väg. När vi människor har egna planer för det området, så ställer vattenströmmarna till problem - medan det andra gånger ger naturen dess speciella karaktär.

Fruset ...

Vatten och fukt som fryser till ...

... kan bilda snabbt försvinnande konstverk!
På den nedersta raden visar två av bilderna märkliga mönster på vårt trädäck. En bild visar vårt sovrumsfönster innan de gamla fönstren byttes ut. Den sista bilden är taket på min bil! 

... eller glittrande.

Kanhända är vatten ...

... så fascinerande att titta på för att det tar hjälp av Stillheten, Vinden, Kölden, Markens formationer ... och som här: Ljuset!
   Men bilderna på denna sida är ändå bara Ytor! Därunder finns en spännande värld som vi har den största angelägenhet att värna om - likväl som allt levande på vår jord!