... i stillhet ...

... eller i rörelse. 

"Vatten i rörelse"

... kan få en att tänka på älv, fors och vattenfall. Men det kan också var stora vågor som både kan skrämma och imponera.
   Ibland är det bara en liten krusning eller en fågel som simmar, som gör att vattnet rör sig och skapar nya mönster. 

   Ibland är vatten i sådan ohejdad rörelse att det breder ut sig där det inte ska vara eller förstör det som hamnar i dess väg.
   När vi människor har egna planer för det området så ställer det till problem medan det andra gånger ger naturen sin speciella karaktär.

Fruset ...

Vatten och fukt som fryser till ...

... kan bilda snabbt försvinnande konstverk!
På den nedersta raden visar två av bilderna märkliga mönster på vårt trädäck. En bild visar vårt sovrumsfönster innan de gamla fönstren byttes ut. Den sista bilden är taket på min bil! 

... eller glittrande.