... och några bilder till

Utöver vatten, så kommer inte träd, mossa lav och svamp, blommor, blad och  stenar - så långt här i livet! Men det finns också fotoobjekt som kryper, krälar, klättrar, simmar, flyger, hoppar, springer, skuttar, går eller cyklar ...
   Så här kommer "några bilder till" - som även de visar skönhet, skaparglädje och mångfald!
   Kan det var så, att vi lättare kan se och förstå Guds storhet utanför kyrkväggarna - än bakom dem!?

Skyar och Moln

Många gånger i livet ... 

... kan man behöva lyfta sin blick. Både bildligt och bokstavligt! Man kan behöva gå ut ur begränsade sammanhang och lämna tunga tankar, för att kunna se högre än till taket.
   Man kan behöva få ett annat perspektiv! Man kan behöva lyfta blicken mot himlen!

"Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de icke förmå att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk som Gud har gjort."

Predikaren 3:11 (SV1917)